RNFS i Zona humida d’Utxesa

Reserva Natural de Fauna Salvatge (RNFS) i Zona humida d’Utxesa

Són dues de les diferents figueres de protecció amb les quals compta aquest singular paratge de l’embassament d’Utxesa. L’Espai Natural Protegit d’Utxesa va ser incorporat al PEIN pel Decret 328/1992, pel qual s’aprovava el PEIN. Aquest Espai va ser declarat per primera vegada com a ZEPA i LIC el 2003; posteriorment va ser ampliat com a espai Natura 2000 mitjançant l’Acord del Govern 112/2006, de 5 de setembre, que va aprovar la xarxa Natura 2000 a Catalunya (DOGC 4735, de 6-10-2006), i el 2009 se n’amplià la superfície ZEPA. Catalogat també com a Reserva Natural de Fauna Salvatge i Zona humida.

març2016 (19) _215

L’embassament d’Utxesa és un Espai singular, situat a l’extrem sud-occidental de la plana central catalana. Aquest espai conté sistemes naturals amb una notable diversitat de fauna i de flora, també aplega una mostra completa del  paisatge àrid característic de la plana de Lleida.

UTXESA I ERMS DE CARRASSUMADA

Aquests dos espais formen part d’una mateixa unitat geogràfica i resten inclosos dintre de les mateixes figures protecció, amb l’excepció dels Erms de Carrassumada que no contemplen les figures de protecció vinculades a l’embassament, com ara RNFS d’Utxesa i Zona Humida d’Utxesa

La figura de protecció principal, sota la que es troba emmarcat, és la de l’ENP dels Secans del Segrià i Utxesa. De les 3.807,61 ha protegides d’aquet Espai Natural Protegit, 645,28 ha (16,95%) resten al terme municipal de Torres de Segre. L’embassament resta inclòs dintre d’aquest Espai, malgrat això encara hi ha altres figures de protecció que assoleixen la làmina d’aigua i canyars dels voltants, com ara la Reserva Natural de Fauna Salvatge i la de Zona humida d’Utxesa.

cropped-dsc_6952.jpg

Mesures de protecció

L’Espai Natural Protegit d’Utxesa va ser incorporat al PEIN pel Decret 328/1992, pel qual s’aprovava el PEIN. Va ser declarat per primera vegada com a ZEPA i LIC el 2003; posteriorment va ser ampliat com a espai Natura 2000 mitjançant l’Acord del Govern 112/2006, de 5 de setembre, que va aprovar la xarxa Natura 2000 a Catalunya (DOGC 4735, de 6-10-2006), i el 2009 se n’amplià la superfície ZEPA.

Així mateix, mitjançant el Pla especial se’n va fer la delimitació definitiva. Aquest Pla complementa el règim normatiu bàsic de protecció establert pel PEIN amb determinacions específiques per aquest a Espai.

En resum, aquest Espai resta protegit per diferents figures de protecció, entre elles cal destacar:

ENP Secans del Segrià i Utxesa amb una superfície total: 3.807,6 ha

Natura 2000. Secans del Segrià i Utxesa, Regió biogeogràfica Mediterrània. Espais de plana agrícola, d’àmbit: terrestre i Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) amb el codi: ES0000480 i tots dos amb una superfície total: 7.727,27 ha

Lloc d’Importància Comunitària (LIC), amb el codi: ES5130038 i una superfície de 3.792,89 ha

Reserva Natural de Fauna Salvatge d’Utxesa (RNFS), amb una superfície de 264,80 ha, el que representa un 6,95 % respecte al total de l’ENP.

Zona Humida d’Utxesa, amb una superfície: 473,07 h, el que representa un 12,42 % respecte al total de l’ENP.