RNFS i Zona humida d’Utxesa

 

_215

març2016 (19)

Reserva Natural de Fauna Salvatge (RNFS) i Zona humida d’Utxesa

Són dues de les diferents figueres de protecció amb les quals compta aquest singular paratge de l’embassament d’Utxesa. L’Espai Natural Protegit d’Utxesa va ser incorporat al PEIN pel Decret 328/1992, pel qual s’aprovava el PEIN. Aquest Espai va ser declarat per primera vegada com a ZEPA i LIC el 2003; posteriorment va ser ampliat com a espai Natura 2000 mitjançant l’Acord del Govern 112/2006, de 5 de setembre, que va aprovar la xarxa Natura 2000 a Catalunya (DOGC 4735, de 6-10-2006), i el 2009 se n’amplià la superfície ZEPA. Catalogat també com a Reserva Natural de Fauna Salvatge i Zona humida.

Si vols més informació, pots pinxar aquí: UTXESA