Què visitar?

L’objectiu de TDSNaTur, és el de fer-se càrrec de la promoció turística, tant del patrimoni cultural com del natural del municipi de Torres de Segre, alhora de fer gestió, millores i dinamització d’aquest patrimoni, mitjançant, el seu personal tècnic adscrit a la regidoria, una oficina tècnica i el Punt d’Informació i Centre d’Interpretació de la RNFS i Zona humida d’Utxesa, Av. Pearson s/n, Utxesa.

TDSNaTur recull en dues propostes diferenciades un seguit d’emplaçaments que engloben el nostre patrimoni cultural i natural, tot plegat la nostra oferta de promoció del territori.

Per poder fer les diferents visites teniu a la vostra disposició un recorregut, què com a eix vertebrador que és us guiarà durant la vostra visita, es tracta del Camí Natural, que forma part de la Xarxa de Camins Naturals. Aquest camí uneix dos espais naturals molt importants dintre dels ENP de la Plana de Lleida com son l’Aiguabarreig Segre-Cinca i els Secans del Segrià i Utxesa, i que a la seva vegada alberga la Reserva Natural de Fauna Salvatge (RNFS) i la Zona Humida d’Utxesa, sent un eix vertebrador fonamental per l’ús públic d’aquest dos espais, a la vagada que dona vida i fomenta el desenvolupament rural a la zona, facilitant que els usuaris puguin accedir als diferents serveis que ofereix Torres de Segre, gaudint tot plegat del seu patrimoni cultural.

Plànol Camí Natural

Tríptic Camí Natural

Entre el nostre Patrimoni Cultural podeu gaudir de l’església parroquial Nostra Senyora d’Assumpta, l’ermita de la Mare de Déu de Carrassumada, el Molí; que alberga en el seu interior el museu de l’Evolució, les construcció de Pedra Seca; com ara els masos de volta, espones i les cadolles, i les restes arqueològiques.

I pel que respecta al nostre Patrimoni Natural, Torres de Segre es troba immers entre dos espais naturals molt rellevants al Segrià sud catalogats com a Xarxa Natura 2000 i Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). Per un costat tenim l’ENP de l’Aiguabarreig Segre-Cinca i per l’altre l’ENP dels Secans del Segrià i Utxesa, aquest darrer espai, a més te dues categories més de protecció, ja que es tracta d’una Reserva Natural de Fauna Salvatge i d’una Zona humida recollida al Catàleg de zones humides de Catalunya.