Pedra seca

Es tracta d’una tècnica de construcció d’origen tradicional, i que es realitza mitjançant l’ús de pedres però sense fer servir cap mena de material per fixar-les les unes a les altres, en ocasions es pot fer servir sorra per tal de reomplir els forats de les parets, d’aquí l’origen del concepte de Pedra seca.

MASVOLTA

Masos de volta

Són construccions típicament d’aquesta zona, que es troben a prop de l’embassament d’Utxesa.

Les seves característiques constructives són simples i les feien els pagesos per a tenir un lloc on aixoplugar-se de les pluges i lloc de repòs dels animals. Esporàdicament i depenent de cada cas concret, servien com a lloc per a pernoctar en l’època del batre.

Cadolles

Cadolles

Són clots naturals que apareixen damunt d’un pla rocós on s’acumula la pluja formant-hi un petit bassal. Les seves formes són majoritàriament circulars. En alguns indrets s’han picat per tal d’eixamplar-los i poder guardar més quantitat d’aigua. No gaire lluny d’aquí, també damunt d’unes roques, s’observen unes canalitzacions treballades en la roca que conflueixen amb l’objectiu de recollir aquesta aigua.

A Catalunya la presencia de Pedra seca es manifesta per diferents comarques, entre elles el Segrià. Aquesta mena de construccions tenen un gran valor històric i són un autèntic referent d’identitat a molts territoris on hi predominen. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i ramaders de gran valor dominats sobretot pels cultius de secà com l’olivera, l’ametller i els cereals, perfectament adaptats als sòls i al clima. Son un patrimoni etnològic de gran vàlua que cal preservar, i la millor manera de fer-ho es mostrar-ho al món.

La Mediterrània, en particular la seva franja més pròxima al mar, és una de les zones del món amb una major presència d’aquesta mena de construccions: marges, barraques de vinya, cabanes de volta, basses, paravents, cadolles, etc.

A banda d’això, els murs de pedra seca, per la seva banda, a més de formar bancals o delimitar parcel·les, constitueixen rics ecosistemes per a moltes espècies animals (insectes i invertebrats, amfibis, rèptils i petits mamífers i també algunes espècies d’aus que hi nidifiquen) i vegetals (falgueres, líquens i molses).

A Torres de Segre i pels voltants de la RNFS i Zona humida d’Utxesa podem trobar encara algunes d’aquestes construccions, com ara els Masos de volta i les Cadolles. Tant mateix es disposa d’un catàleg de bens a protegir, on es pot observar diferents exemples de construccions de masos de volta, de caràcter popular.

Per a més informació adreçat al Punt d’Informació i Centre d’Interpretació de la RNFS i Zona humida d’Utxesa