El Molí de Torres

DSC_6939

El molí de Torres de Segre fou construït a l’any 1880 per iniciativa de la Comunitat de Regants de la Vila i gràcies a la gran col·laboració que van dedicar-hi els principals regants de l’esmentada comunitat. El Sr. Alexandre Capdevila i Montull es va vendre els terrenys on està ubicat, amb unes condicions de pagament molt avantatjoses per la comunitat. Aquests terrenys comprenien el que és ara el molí, la bassa i una part més de terreny, que es va convertir en quadres i l’hort del molí.

Els primers anys es va instal·lar una turbina, s’hi va acoblar una dinamo que produïa força elèctrica, gràcies a la turbina va aparèixer la primera bombeta de llum a la població. Quan la Canadenca va construir la central de Seròs (1912-1916), mitjançant l’acord corresponent entre aquesta i la comunitat, la dinamo va deixar de funcionar. A canvi, la Canadenca va concedir un determinat nombre de kilowatts a un preu baix. A més de solucionar les necessitats de la molturació locals, també venien a moldre molta gent dels pobles veïns que s’hi desplaçaven amb la seva cavalleria, carregada amb dos taleques de blat. Perquè les cavalleries poguessin estar ben instal·lades, mentre s’esperaven que molguessin el gra, al carrer de la part més alta del molí, hi havia unes quadres on s’hi podien allotjar unes 20 cavalleries.

Als anys 60 la Cooperativa Verge de Carrassumada va llogar l’edifici per fabricar pinso i oli, desenvolupant molta activitat econòmica a través dels dos productes. Respecte al molí d’oli, tot i les millores que hi féu la cooperativa, només es va utilitzar durant unes poques campanyes. Degut a que el fred va matar gran part dels olivers, la cooperativa va optar per intensificar la fabricació del pinso. El cabdal d’aigua que necessitava el molí s’alimentava de la sèquia de reg a través de braçals, que desembocaven a la bassa, expressament feta junt amb el pou. L’aigua del Segre era la font d’energia, fins que s’hi van introduir les noves tecnologies, la mecanització i les turbines elèctriques. Aquesta construcció, en la seva època, va ser d’una importància molt rellevant. Constava de quatre moles, una d’elles era la més gran dels entorns. A partir de l’any 1966 el molí va quedar en desús total, i amb el temps es va anar deteriorant.

DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI

L’immoble, és un conjunt edificat amb un nucli més antic, que és el prisma central, de cinc plantes, tres sobre rasant i dues en soterrani, les quals eren el molí fariner, aquest cos central es va ampliar amb dos edificacions annexes, en la planta baixa i primera des del cos inferior, i part de la segona i tercera en el cos alt, en els quals amb uns desplaçaments de força motriu mitjançant arbres de transmissió mecànica i corrioles o volants, es va ampliar i es va substituir l’antic molí de producció de farina per un molí de producció d’oli mitjançant la mecanització de les moles, i la producció d’energia elèctrica mitjançant la mecanització de les turbines als generadors. El conjunt hidràulic complet ho conformen doncs, la bassa reguladora i el salt hidràulic.

Font: Turisme a Torres de Segre

En l’actualitat es pot trobar al Molí, les oficines de La Comunitat de RegantsEl Museu de l’Evolució i les Oficines tècniques per la Promoció del Patrimoni Cultural i Natural de Torres de Segre.

 

 DSC_6941  DSC_6936